Bůh je Ty, které je jakoby nejhlubším základem mého vlastního Já.
Semjon L. Frank


O stránkách

Fragmenty celkového smyslu, dřív než je zadusí celky smyslů fragmentárních.

Díky za obsah všech zde uvedených textů patří jejich autorům (ty vždy uvádím v záhlaví stránky, ne-li přímo u textu), překladatelům a vydavatelům (ty vždy uvádím přímo u textu; kde u přeložených textů není uveden překladatel, jsem jím já sám).

Na mou hlavu padá výběr textů, jejich pojmenování, uspořádání a úpravy; ty spočívají

  • ve vynechávání,
  • v doplňování,
  • v mírných úpravách překladů na základě originálů (výjimečně taky v opravách vydaných textů na základě pramenů nebo lepších vydání) a
  • v úpravách pravopisu, interpunkce, členění na odstavce a psaní uvozovek a kurzivy.

Za příčinou nápravy případných škod upozorňuju

  • na všechny vynechávky třemi tečkami,
  • na všechny doplňky hranatými závorkami,
  • na úpravy na základě originálů atd. hvězdičkou u zdroje.

Na úpravy pravopisu atd. neupozorňuju nijak, ale ony taky podstatně nemění smysl textů.

U každého textu ostatně uvádím místo, na kterém laskavý čtenář snadno najde původní, nezkrácené, nedoplněné a neupravené, někdy dokonce i nepřeložené znění.

Nenesu žádnou odpovědnost za obsah stránek, na které se tu jen odkazuje, natož těch, které snad odkazují sem.

Jan Frei