Nejhlubší podstata člověka spočívá v tom, že je podmíněný, konečný, pomíjivý, že však chce absolutní, nekonečné, věčné.

Romano Guardini
Fragmenty (jinak to nejde)
o našem postavení v celku skutečnosti
a možná nejen tam