Celek bytí se nám daruje jen skrze rezignaci na každou částečnou zkušenost.

Hans Urs v. Balthasar
Fragmenty (jinak to nejde)
o našem postavení v celku skutečnosti
a možná nejen tam