Filosofie je sebepochopení člověka v rámci pochopení světa.

Ladislav Hejdánek
Fragmenty (jinak to nejde)
o našem postavení v celku skutečnosti
a možná nejen tam