Za symboly a mýty neexistuje žádná náhrada.

Paul Tillich
Fragmenty (jinak to nejde)
o našem postavení v celku skutečnosti
a možná nejen tam