Člověk zůstává nenaplněn i tváří v tvář nejčistší skutečnosti, že vůbec "bytí jest".

Jolana Poláková
Fragmenty (jinak to nejde)
o našem postavení v celku skutečnosti
a možná nejen tam