Kde jsem opravdu sám sebou, vím, že jsem si dáván darem.

Karl Jaspers
Fragmenty (jinak to nejde)
o našem postavení v celku skutečnosti
a možná nejen tam