V setkání s Bohem získává člověk nekonečný, věčný, definitivní obsah života, aniž přestává být člověkem.

Romano Guardini
Fragmenty (jinak to nejde)
o našem postavení v celku skutečnosti
a možná nejen tam