Pouze dva typy lidí uchovávají lidskou podstatu v její plnosti – anarchista a člověk autenticky náboženský.

Luigi Giussani
Fragmenty (jinak to nejde)
o našem postavení v celku skutečnosti
a možná nejen tam