Být tvor znamená: svou existenci neustále přijímat z božského zdroje, a tedy nebýt nikdy úplně hotov.

Josef Pieper
Fragmenty (jinak to nejde)
o našem postavení v celku skutečnosti
a možná nejen tam