Je konečnost definitivní? Nejsou ve světě náznaky celkového smyslu?

Jan Patočka
Fragmenty (jinak to nejde)
o našem postavení v celku skutečnosti
a možná nejen tam