Skrze mou lásku mi vzchází to, co jest, a já se tak stávám sám sebou.

Karl Jaspers
Fragmenty (jinak to nejde)
o našem postavení v celku skutečnosti
a možná nejen tam