Kdo nerozmlouvá ve všem a při všem s Bohem, je vlastně němý. Možná mluví, ale hovoří o ničem.

Karel Floss
Fragmenty (jinak to nejde)
o našem postavení v celku skutečnosti
a možná nejen tam