S rostoucí závislostí na Bohu svébytnost neklesá, nýbrž vzrůstá.

Karl Rahner
Fragmenty (jinak to nejde)
o našem postavení v celku skutečnosti
a možná nejen tam