Je tedy země něčím sama o sobě a je zároveň průsečíkem dvou jiných světů -

Vladimír Neuwirth
Fragmenty (jinak to nejde)
o našem postavení v celku skutečnosti
a možná nejen tam