Lidská osoba není ve své nejvlastnější podstatě „bytí k smrti“; je zaměřena k sebeuskutečnění a věčnosti.

Paul Ludwig Landsberg
Fragmenty (jinak to nejde)
o našem postavení v celku skutečnosti
a možná nejen tam