Boží milost se "zdola" jeví jako veliké a poctivé úsilí samotného člověka.

Karl Rahner
Fragmenty (jinak to nejde)
o našem postavení v celku skutečnosti
a možná nejen tam