Člověk objeví i sebe, když objeví Boha.

Paul Tillich
Fragmenty (jinak to nejde)
o našem postavení v celku skutečnosti
a možná nejen tam