Běží o to, získat člověku jiný směr než výlučné zaměření do reálního universa –

Jan Patočka
Fragmenty (jinak to nejde)
o našem postavení v celku skutečnosti
a možná nejen tam