Vcházíme jeden do druhého zvnějšku, skrze oči a uši. Jen Bůh může vcházet do duše zevnitř.

Vladimír Neuwirth
Fragmenty (jinak to nejde)
o našem postavení v celku skutečnosti
a možná nejen tam