Je naším úkolem přivádět všechno ke zjevu, jehož jasnost si přesto uvědomujeme jako jistý druh zajetí.

Karl Jaspers
Fragmenty (jinak to nejde)
o našem postavení v celku skutečnosti
a možná nejen tam