Osoba dochází k pochopení sebe samé, jen když sebe samu odkrývá jako stvoření.

Paul Ludwig Landsberg
Fragmenty (jinak to nejde)
o našem postavení v celku skutečnosti
a možná nejen tam