Já, které se stalo předmětem kalkulace a manipulace, ztrácí povahu Já. Stává se věcí.

Paul Tillich
Fragmenty (jinak to nejde)
o našem postavení v celku skutečnosti
a možná nejen tam