Svět, který chápu, který je zde, není vším –

Jan Patočka
Fragmenty (jinak to nejde)
o našem postavení v celku skutečnosti
a možná nejen tam