Budoucnost „nadějí“ je budoucnost světa, budoucnost naděje je budoucnost mé vlastní osoby.

Paul Ludwig Landsberg
Fragmenty (jinak to nejde)
o našem postavení v celku skutečnosti
a možná nejen tam