Skutečnost věcí nemůže být plně pochopena v rámci světa a jeho času.

Eric Voegelin
Fragmenty (jinak to nejde)
o našem postavení v celku skutečnosti
a možná nejen tam